Yurtdışı Borçlanma

Yurtdışı Borçlanma

Türkiye vatandaşı olup yurt dışına çıkmış kişiler ya da Türkiye’de doğmuş ve vatandaşlığı yurt dışına çıkarken kaybetmiş kişiler, eğer yurt dışında çalışmış ise Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ya da imzalanmamış bir ülkede emekliliğini sağlıyor. Türkiye sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ya da ölüm durumlarında olan kişiler yurt dışı borçlanma ile emekliliklerini kazanıyor.

Borçlanarak ya da sigortalı olarak işe başlama tarihlerini saydırarak yurt dışında yaşayan kişilerin emekliliklerini erken elde etme gibi bir opsiyonları da bulunuyor. Bu noktada borçlanma ise yurt dışında sağlanan sigortalı olma süresi, bu süre içinde veya sonunda bir seneye kadarki işsizlik süresi, ev kadını olarak yurt dışında geçirilen süre olarak belirleniyor.


Buraya kadar kişi eğer yurt dışı borçlanmayla emekliliğini kazanabileceğine emin olmuşsa işlemler başlatılabiliyor. Öncelikle yurt dışı hizmet borçlanma dilekçesini hazırlaması gereken kişilerin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Merkezlerinden Yurt Dışı Hizmet Borçlanma Talep dilekçesini temin etmeleri gerekiyor.

Yurt dışı borçlanma ile emeklilik için talep dilekçesinin yanında yurt dışında çalışıldığına dair hizmet belgesi isteniyor. Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ve imzalanmamış ülkeler olarak ikiye ayrılan borçlanmada, sistem farklı ilerliyor.

Eğer kişi Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış bir ülkede çalışmış ise bulunduğu ülkenin sigorta sistemlerini gerçekleştiren biriminden hizmet cetveli ya da sigorta kartını alması gerekiyor. Bunun yanında çalışılan ülkede iş yerinin bulunduğu bölgenin belediyesi tarafından alınmış hizmet belgesi, vergi daireleri tarafından iş günü sürelerine uygun düzenlenen belgeler, işsizlik süresindeki zaman dilimi için işsizlik kurumundan elde edilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları ya da diğer resmi hizmet veren birimler tarafından alınan belgeler de istenenler arasında yer alıyor. Ayrıca çalıştığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu ya da birliklerince verilen hizmet belgesi ve son olarak bulunulan ülkenin Türkiye temsilcilikleri tarafından alınan hizmet belgesi isteniyor.

Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmamış bir ülkede çalışmış kişinin ise Türkiye ile ilintili birimlerden alacağı hizmet belgeleri, pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri, çalışılan iş yerinden alacakları bonservisleri ve son olarak gemide çalışanlar için geminin ait olduğu ülkenin hizmet belgeleri, iş yerlerinden alınacak sigorta sürelerini gösteren bonservisleri ve belgelerde gösterilen çalışma sürelerinin tercümeleri ya da pasaportlarında bulunan iş giriş çıkış tarihlerinin doğruluğunu gösteren belgeleri getirmeleri isteniyor.

Dosya Takibi