Uluslararası Yazışma


Uluslar Arası Yazışma

Hükumetin yabancı görevlilerle ya da kendi temsilcilikleri aracılığıyla diğer hükümetlerle bağlantıya geçmesi uluslararası yazışmalarla gerçekleşiyor. Uluslararası yazışmalar için belirlenmiş bazı kurallar mevcut olup uygun üslupta yazışmaların sağlanması gerekiyor.

El yazısıyla atılan imza ya da elektronik ortamda olan imza ile güvenilir şekilde resmi yazışmaların kurallarını belirleyerek belge ya da dokümanın güvenilir şekilde alışverişinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası yazışma belgesinin hazırlanmasında bazı kurallar mevcut olup ilk aşama için gereklilikler şu şekilde belirleniyor;


- Belgenin hazırlanmasından gönderilmesine kadar olan süreci belirleyen aidiyet zinciri
- Yetkili idare tarafından hazırlanmış, içerik, ilişki ve format olarak uygun hale getirilmiş işlem için delil olacak aidiyet zincirinin mevcut bulunduğu belge
- Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi’nde yer alan ve idare birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı ile tanımlandığı DETSİS
- Kurumsal faaliyetlerin yer aldığı ve yerine getirilmesinin amaçlandığı dökuman
- Buraya kadar anlatılan tüm sistemi delil niteliğinde ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimi elektronik ortamda da destekleyen elektronik belge yönetim sistemi
- Başka bir elektronik veriye eklenerek bağlantısının kurulduğu elektronik imza
- Elektronik imzanın güvenilir olmadığı durumlarda kullanılan elektronik onay
- EBYS ya da kurumsal belge ortamında gönderilen belgenin nüshasına ulaşılabilecek elektronik ortam
- Elektronik imza kanunu gereğince düzenlenen elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan idareler ile gerçek veya tüzel hukuk kişilerini bağlayan elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
- Elektronik belgelerin korunmasını sağlayan elektronik şifre sağlayıcısı
- Uluslararası yazışmalarda kullanılan resmi belgeyi oluşturan yapı, format, imza, şifreleme gibi teknik yapıları tanımlayan e-yazışma teknik rehberi
- Elektronik imza oluşturmak için gerekli yazılım ya da donanım
- Fiziksel ortamda oluşturulan imzayı, elektronik ortama aktarımını isteyen gerçek kişi
- Gönderenin ve alıcının belge doğrultusunda ilişkisini belirterek konu ve format gereğince dosyalanmasını sağlaması yönünde geliştirilen ve Başbakanlık tarafından belirlenen sınıflama şemasına uygun standart dosya planı
- Gönderici, konu, tarih gibi bilgileri oluşturan belgeyi tanımlayan üst veri
- Belgeye ait olan ek dosyalar için üst yazı
- Belgenin değiştirildiği, tamamlandığı ya da gönderildiği zamanı belirleyen zaman damgası

resmi yazışmaların geçerli kabul edilmesini sağlayan tanım sağlayan maddeler olarak yer alıyor.

Dosya Takibi