Türkiye' den Emeklilik


Türkiye’de Emeklilik

Türkiye’de emeklilik sigortalı olarak iş başlangıcının yapılmasıyla aktif hale geliyor. Sigortalı olarak işe başlayan bireyin, çalışma hayatına erken atılması gün ve prim olarak daha kolaylaşıyor ve daha erken emekli olmasını sağlıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilerin hakları ve kazançları etkin halde sunuluyor.

Türkiye’de emekli olmak erkeklerde ve kadınlarda küçük farklılıklar gösteriyor. 8 Eylül 1976’dan önce sigorta girişini başlatmış 55 yaşında olan erkeklerin, en az 5000 günü doldurmuş olması gerekiyor. Bir diğer ihtimalle 55 yaşını doldurmamış erkek kişilerde; en az 25 sene sigortalı olma, 5000 iş gününü doldurmuş olma, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primini ödemiş olma gibi şartlar yerine getirildiğinde tam emeklilik aylığına erişmiş oluyor.


8 Eylül 1999 tarihinde ve sonrasında sigorta başlangıcı yapan erkeklerde, emekli olmak için 60 yaşını tamamlama ve en az 7000 iş gününü tamamlama şartı bulunuyor. Yani bu sistemde sigortalılık süresi kavramı devre dışı kalmış olup sadece 7000 iş gününü tamamlama ve 60 yaşını doldurma yeterlilikleri bulunuyor.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak işe başlayan erkeklerde ise şartlar değişiklik gösteriyor. 7200 iş gününü 31 Aralık 2005 tarihinden önce tamamlamış olan erkeklerde, 60 yaşında emekli olma şartları şu şekilde farklılıklar gösteriyor;

Eğer sigortalı kişi 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında 7200 iş gününü tamamlamışsa 61 yaşında emekli oluyor. 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında 7200 iş gününü tamamlayanlar 62 yaş, 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 tarihleri arasında 63 yaş, 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında 64 yaş şeklinde devam ediyor.

Türkiye’de emeklilik kadınlarda ise ilk sigorta başlangıcının yapıldığı tarihe göre değişkenlik gösteriyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlarda 7200 iş gününü ve 58 yaşı doldurma halinde emeklilik hakkı kazanılıyor. Bu aşama için de tek kural, 7200 iş gününün 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanmış olması sağlıyor..

Dosya Takibi