Malulen Emeklilik

Kişinin ilk sigortalı iş gününün baz alınarak hesaplanmasıyla hak kazanılan emeklilik için belirlenmiş iş günü sayısının tamamlanması gerekiyor. Bazı fizyolojik ya da başka sebeplerden oluşan rahatsızlıklar nedeniyle işe devam edememe durumunda ise malulen emeklilik kavramı ortaya çıkıyor.

Çalışabilme ve devam edinilen meslekte tecrübe kazanma gücünün, kısmen ya da tamamen yitirilmesiyle oluşan gelir kaybını devre dışı bırakan sisteme malulen emeklilik deniyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanuna göre işe devam etme yeterlilikleri bulunmayan sigortalı kişilerin en az %60 işe devam edememesi gerekiyor.


İş yükümlülüklerini en az %60 yapamayan sigortalı kişi eğer Kurum Sağlık kuruluşu tarafından doğruluğunu ispat ederse devlet malulen emeklilik hakkı tanıyarak karşılıyor. Peki malulen emekli olmak için başvurular nasıl yapılıyor?/p>

En az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış kişinin, 1800 gün uzun vadeli sigortalar primini ödemiş olması gerekiyor. Eğer kişi biri olmadan yaşam faaliyetlerine devam edemeyecek kadar malul ise 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primini bildiriyor.

Kendi adına çalışanların, genel sağlık sigortası primi dahil hiçbir şekilde prim borcu olmaması ve sadece maluliyet nedeniyle çalıştığı iş yerinden istifa etmesi ya da çıkartılması koşullardan arasında yer alıyor. Son olarak ise kuruma dilekçe yoluyla başvuru yapması gerekiyor.

Tüm belgelerin tamamlanmasının ardından başvuru için öncelikle sigortalının ve sigortalı kişinin iş yeri sahibin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik merkezlerine malul durumu ispat etmesi ve yazılı başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti veren kuruluşların sağlık sevkini sağlaması gerekiyor. Bu belgenin yetkili kişiler tarafından incelenmesi sonucunda sigortalının malulen emekliliğe hak kazanıp kazanmadığı rapor sonucu belirleniyor.

Başvuru sırasında hizmet akdine uygun olan 4a’lı sigortalılar ve kendi hesabına bağımsız çalışan, köy ve mahalle muhtarı gibi 4b’liler için , sigortalının işten ayrılış belgesi, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi isteniyor. Kamuya ait bir yerde çalışan 4c’li sigortalılar için ise açıkta bulunan kişinin bireysel ya da vekalet yoluyla kurumları adına yapılacak başvuru belgesi, malulen emeklilik için sevk onayı, maluliyetin onaylanması için sağlık kurulu raporu isteniyor.

Dosya Takibi